https://www.schipaanpak.nl

Bevinden jullie je in een relatiecrisis? Heb je de hoop dat jullie er samen uit kunnen komen? Overweeg je te gaan scheiden? Zijn jullie reeds gescheiden, maar verloopt het niet soepel en lijden jullie kinderen hieronder?

Tijdens een relatie zijn de meeste partners een aanvulling op elkaar, wat de één niet heeft, heeft de ander wel en andersom. Dat werkt binnen een relatie fantastisch. Na een scheiding zijn dit juist de zaken die opspelen. Hieruit ontstaan de bekende verwijten.

”We zijn beiden iemand geworden die we ooit dachten niet te zijn. We vonden beiden oprecht dat we het volste recht hadden om door te gaan met de strijd, zonder te zien wat we hiermee elkaar en de kinderen hebben aangedaan. Dat is het ergste, ik ben mezelf zo tegengevallen.”

(Uit: Vechten voor je scheiding, T. Rodenburg & L. van der Maarel)

Met de SCHIP-aanpak ligt de focus op het post-relationele rouwtraject, waarmee een vechtscheiding kan worden voorkomen of gepareerd.

Soms is er sprake van enorm veel pijn en verdriet vanwege zaken die zich tijdens jullie relatie hebben voorgedaan. Hoe hard je het ook probeert, elke keer belanden jullie weer in oeverloze discussies die uiteindelijk uitmonden in enorme uitbarstingen. Met alle gevolgen van dien, want de communicatie en het contact verslechteren snel. Jullie raken in een neerwaartse spiraal.

Soms merk je zélf dat je het belang van de kinderen uit het oog verliest omdat je continu in de ‘vechtstand’ staat. Je vreest zelfs dat er een vechtscheiding gaat komen, maar weet niet hoe je dit moet doorbreken.

Rouw

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over ‘vechtscheidingen’. In dit woord ligt de nadruk op het woord ‘vechten’. Maar naast het conflict wat zich afspeelt, is er ook een enorm verlies. Dit is niet alleen het verlies van de partner, en gedeeltelijk verlies van de kinderen, maar ook verlies van vertrouwen, bestaande financiële zekerheden, sociale omgeving, huis en haard etc.

Met andere woorden, scheiding zorgt voor rouw. Deze rouw beleef je vaak alleen, je (ex)partner heeft hier geen weet van. Er wordt eenvoudig voorbij gegaan aan wat jullie beiden samen hadden en wat jullie hebben verloren.

Een relatie die een gezamenlijk startpunt had, waarin verbinding aanwezig was en waar veel samen is beleefd. Ooit was er ‘houden van’ en de vraag is vooral ‘waar is het misgegaan’. Hoe langer conflicten lopen, hoe heftiger het wordt, blijkt uit onderzoek. Zeker na een echtscheiding. Naast de partners zijn er vaak andere partijen bij betrokken, zoals de familie, vrienden, buren, school, etc. Dat maakt het nog moeilijker.

“Vergeven doe je voor jezelf, niet voor een ander”

(Bron voor de inhoud van deze pagina: Vechten voor je scheiding, T. Rodenburg en L. van der Maarel)

Doel SCHIP-aanpak

Het doel van de SCHIP-aanpak is om (ex) partners weer zo met elkaar te laten verbinden dat ze daarna in staat zijn om samen te kunnen optrekken in hun gezamenlijk ouderschap.

Die verbinding is met de scheiding verbroken. Er moet een nieuwe connectie gemaakt worden met elkaar, vooral vanwege de kinderen. Dit is geen keuze maar bittere noodzaak. Kinderen zijn vaak de dupe bij de echtscheiding. Ze lijden eronder op school en lopen een groter risico op depressie. Daarnaast kunnen scheidingskinderen een minder goede band met hun ouders ontwikkelen en hebben ze meer kans om later ook te gaan scheiden. (Spruijt & Kormos, 2010).

‘Scheiden is geen kinderspel, leer hoe je samen ouders blijft’

Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van je kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen. Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is de ouders opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en bovenal dat beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit zou je toch ieder kind van gescheiden ouders gunnen. De SCHIP-behandelaar kan hierbij behulpzaam zijn.

Nieuwe verbinding SCHIP-aanpak

Om de nieuwe verbinding als partners in ouderschap te bewerkstelligen, is het belangrijk om stil te staan bij dat wat verloren is gegaan. Stil staan bij de rouw. Het beschadigde HART moet worden geheeld, zodat het zich opnieuw kan openen. Want als jullie als (ex-)partners in staat zijn om samen het verlies van jullie ontspoorde relatie te delen, hieraan betekenis weten te geven en elkaar kunnen vergeven, kun je constructief als mede-partners verder in jullie gezamenlijk ouderschap.

“Om goede ouders te kunnen zijn moet je eerst goede (ex-)partners zijn. Dan komt het met die kinderen echt wel goed!”

(Bron voor de inhoud van deze pagina: Vechten voor je scheiding, T. Rodenburg en L. van der Maarel)

De SCHIP-aanpak betreft een postrelationeel rouwtraject voor (ex-)partners met als uiteindelijke doel samen een nieuwe verbinding aan te gaan als ‘partners in ouderschap’. De SCHIP-aanpak bestaat uit vijf fases die de (ex-)partners gezamenlijk doorlopen:

  • fase 1 Samenkomen
  • fase 2 Conflict- en Verliesverheldering
  • fase 3 Helpend Horen
  • fase 4 Integratie
  • fase 5 Partners in ouderschap