Over de Praktijk van Scheiden

De Praktijk van Scheiden spreekt op haar site over scheiding.

Met scheiding wordt bedoeld: de beëindiging van een relatie tussen twee samenlevende partners. Die relatie kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen zijn. Het aantal officiële huwelijks-ontbindingen (echtscheidingen) bij gezinnen met minderjarige kinderen is, evenals het totaal aantal echtscheidingen, opnieuw gedaald.

Aangezien het aantal echtscheidingen daalt, is de daling van het aantal minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding een logisch gevolg. Het aantal geregistreerde partnerschappen en ook het aantal beëindigde partnerschappen blijft hier tegenover stijgen. (Bron: CBS, 2018)

De Praktijk van Scheiden begeleidt (ex-)partners die te maken hebben met een (aanstaande) scheiding of vechtscheiding.

Bij de SCHIP-aanpak, bij Ouderschap Blijft-bemiddeling en bij ouderbijeenkomsten, ligt de nadruk op het verlies dat komt kijken bij een scheiding. Samen wordt gekeken hoe de relatie is gaan schuiven, welke interacties daar een rol bij hebben gespeeld en hoe samen als goede (ex-)partners, en dus als goede ouders, verder te gaan.

Met dit aanbod snijdt de Praktijk van Scheiden een onderwerp aan dat vaak onderbelicht blijft bij ouders, professionals en het netwerk: het vormgeven en uitvoeren van het gereorganiseerd ouderschap voor, tijdens én na de scheiding.